INCYDENT (INCIDENT) - 2020/2987

wiatrakowiec (gyroplane)

Fusioncopter JK-2 NANO

Karczew

2020-09-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
wiatrakowiec (gyroplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Fusioncopter JK-2 NANO
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ULPD
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Karczew
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-09-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot ultralekkiego wiatrakowc
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Awaryjne lądowanie wiatrakowca-zgasł silnik.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution