POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2020/3193

samolot (airplane)

Tecnam T2002 JR

Łososina Dolna (EPNL)

2020-10-06

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam T2002 JR
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OE-CFA
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Łososina Dolna (EPNL)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-10-06
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lądowanie na drodze startowej bez wypuszczonego podwozia.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution