POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2020/3435

samolot (airplane) / samolot (airplane)

Tecnam 2002 JF / Socata Trynidad TB-20

Katowice Muchowiec (EPKM)

2020-10-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tecnam 2002 JF / Socata Trynidad TB-20
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-GAS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Katowice Muchowiec (EPKM)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-10-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor-pilot / Pilot samol
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Niebezpieczne zbliżenie samolotów na przeciwnych kierunkach w locie po kręgu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution