WYPADEK (ACCIDENT) - 2020/3656

samolot (airplane)

Cessna C-150

Brzóza / Kozienice

2020-11-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna C-150
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KHD
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Brzóza / Kozienice
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2020-11-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

Ośrodki szkolenia lotniczego: 1) Przeprowadzić dodatkowe szkolenie teoretyczne z personelem lotniczym ośrodków szkolenia w zakresie specyfiki lotów w warunkach jesienno-zimowych z uwzględnieniem możliwości wystąpienia oblodzenia gaźnika, rozpoznawania objawów oblodzenia oraz czynności, które należy podjąć po jego wystąpieniu. 2) Zmienić procedurę wznawiania po przerwie w lotach – przed kontynuacją kolejnych etapów szkolenia przez ucznia-pilota z ukończonym zadaniem I należy uwzględnić wykonanie samodzielnych kręgów nadlotniskowych pod nadzorem instruktora. Decyzję o ilości lotów podejmuje kierownik szkolenia po konsultacji z instruktorem prowadzącym.

STRESZCZENIE
SUMMARY

1) Start do lotu po trasie o godzinie 8:57 LMT;2) Nawiązanie łączności z FIS EPWA;3) Obniżenie wysokości lotu do około 1100 ft;4) Zaobserwowanie problemów z silnikiem;5) Zgłoszenie problemów do FIS EPWA;6) Lądowanie awaryjne w terenie przygodnym;7) Kapotaż samolotu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution