INCYDENT (INCIDENT) - 2021/0388

samolot (airplane) / samolot (airplane)

Diamond DA20-A1 / Cessna, 172

Warszawa Babice (EPBC)

2021-02-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Diamond DA20-A1 / Cessna, 172
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ACS / SP-KLP
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa Babice (EPBC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-02-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot turystyczny, PPL(A)/Instruktor-pilot, CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Nieprawidłowe wejście w krąg nadlotniskowy przez samolot - zbliżenie i niebezpieczeństwo kolizji.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution