INCYDENT (INCIDENT) - 2021/0845

samolot (airplane)

Diamond, DA20 C1

Dęblin (EPDE)

2021-04-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Diamond, DA20 C1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-NDI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Dęblin (EPDE)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-04-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Uczeń-pilot
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uszkodzenie śmigła i przedniej goleni podczas wykonywania manewru "Touch and GO".

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution