WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/1266

wiatrakowiec (gyroplane)

Delta

Gotartowice / Rybnik

2021-05-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
wiatrakowiec (gyroplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Delta
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-XMUR
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Gotartowice / Rybnik
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-05-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot wiatrakowca ultralekkieg
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Utrata mocy silnika w locie testowym i lądowanie awaryjne w terenie zakrzewionym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution