INCYDENT (INCIDENT) - 2021/1388

śmigłowiec (helicopter)

EUROCOPTER, EC-135/P3

Trasa Kraków-Sandomierz

2021-06-03

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
EUROCOPTER, EC-135/P3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-HXR
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Trasa Kraków-Sandomierz
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-06-03
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot śmigłowcowy zawodowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Awaryjne lądowanie z jednym pracującym silnikiem.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution