WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/1419

samolot (airplane)

Cessna, 172

Żernica Wyżna

2021-06-06

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna, 172
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KIE
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Żernica Wyżna
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-06-06
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy PPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Około godziny 17:10 z lądowiska w Weremieniu wystartował samolot C-172. Celem lotu był przelot na lądowisko Żernica Wyżna. Po dolocie nad lądowisko pilot wykonał nad nim przelot, aby je obejrzeć i sprawdzić jego stan. Następnie pilot wykonał podejście do lądowania. Ponieważ pilot źle zaplanował punkt przyziemienia podjął decyzję o przejściu na drugi krąg. W trakcie nabierania wysokości samolot zahaczył lewym skrzydłem o drzewo rosnące w lesie na końcu pasa startowego. Samolot obrócił się w lewo i prawym bokiem uderzył w kolejne drzewa, a następnie spadł na ziemię. W trakcie zdarzenia pilot odniósł lekkie obrażenia ciała, podróżna ciężkie obrażenia ciała, podróżny nie odniósł obrażeń ciała a samolot został całkowicie zniszczony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution