INCYDENT (INCIDENT) - 2021/1501

samolot (airplane) / samolot (airplane)

Cessna 152 / AERO - AT3 - R100

Warszawa Babice (EPBC)

2021-06-09

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna 152 / AERO - AT3 - R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KOG / SP-RWG
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Warszawa Babice (EPBC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-06-09
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
08:47
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Naruszenie separacji w kręgu nadlotniskowym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution