INCYDENT (INCIDENT) - 2021/1664

motoszybowiec (motor glider)

Diamond H-36 Dimona

Nowy Targ (EPNT)

2021-06-17

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoszybowiec (motor glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Diamond H-36 Dimona
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-101
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Nowy Targ (EPNT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-06-17
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Instruktor pilot samolotowy (T)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Twarde lądowanie w wyniku którego uszkodzone zostało podwozie główne i śmigło.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution