WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/2858

ULM (ultralight aircraft)

Flight Design CTLSi

Bęczków

2021-08-10

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
ULM (ultralight aircraft)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Flight Design CTLSi
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SMED
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bęczków
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-08-10
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotu ultralekkiego
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Awaria silnika i wyłączenie - lądowanie w terenie przygodnym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution