WYPADEK (ACCIDENT) - 2021/2955

spadochron (parachute)

SKYLARK, Commodore 250

EPGL

2021-08-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
spadochron (parachute)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SKYLARK, Commodore 250
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPGL
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-08-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Uczeń-skoczek spadochronowy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Przyziemienie skoczka w zakręcie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution