INCYDENT (INCIDENT) - 2021/3387

samolot (airplane)

BOEING, 787-800

Seul, Korea Południowa, lotnisko RKSI

2021-09-02

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING, 787-800
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-LRD
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Seul, Korea Południowa, lotnisko RKSI
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-09-02
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
b.d.
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zablokowane odwracacze ciągu obu silników podczas lądowania.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution