POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2021/4355

samolot (airplane)

Cessna, 150

Lądowisko Szprotawa-Wiechlice (EPWE)

2021-10-24

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna, 150
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KAY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko Szprotawa-Wiechlice (EPWE)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2021-10-24
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Przecięcie skrzydłem liny holującej paralotniowej podczas symulacji lądowania.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution