POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/0657

samolot (airplane)

BOEING, 737-8Q8

na trasie HESH - EPGD

2022-02-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING, 737-8Q8
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ESI
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
na trasie HESH - EPGD
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-02-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy ATPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Niedyspozycja pilota w czasie lotu - lądowanie na lotnisku zapasowym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution