WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/0808

samolot ULM (ultralight airplane)

Aeroprakt, A-22 L2

Wola Rogowska / Tarnów

2022-02-27

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Aeroprakt, A-22 L2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SAGU
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wola Rogowska / Tarnów
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-02-27
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Kapotaż podczas lądowania awaryjnego.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution