INCYDENT (INCIDENT) - 2022/0939

samolot (airplane)

BOEING, 737-8CX

HEGN

2022-03-06

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BOEING, 737-8CX
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-ENM
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
HEGN
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-03-06
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilot samolotowy liniowy ATPL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
>5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Ostrzeżenie o pożarze w przedziale CARGO - zawrócenie i lądowanie ze zwiększoną masą SP.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution