INCYDENT (INCIDENT) - 2022/2075

motoparalotnia (powered paraglider) / samolot (airplane)

b.d. (ND) / Tecnam P2008-JC

Zielona Góra Przylep (EPZP)

2022-05-04

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoparalotnia (powered paraglider) / samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
b.d. (ND) / Tecnam P2008-JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
- / SP-KAS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Zielona Góra Przylep (EPZP)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-05-04
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Ziemi Lubuskiej / Aeroklub Ziemi Lubuskiej
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

-

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution