WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/2231

wiatrakowiec (gyroplane)

AutoGyro Cavalon

Brzeziny

2022-05-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
wiatrakowiec (gyroplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AutoGyro Cavalon
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-AWC 98
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Brzeziny
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-05-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Pilotni prukaz - Gyrocopter (Czech Republic)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Wywrócenie/kapotaż wiatrakowca podczas próby startu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution