WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/2765

motoszybowiec (motor glider)

ProFe, Straton D-8 Moby Dick

Górki / Mielec

2022-06-05

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoszybowiec (motor glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ProFe, Straton D-8 Moby Dick
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-AUN 01
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Górki / Mielec
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-06-05
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Osoba nie posiadająca uprawnie
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie motoszybowca z ziemią.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution