POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/3033

szybowiec (glider)

SZD-9 bis 1E

Bydgoszcz-Szwederowo (EPBY)

2022-06-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-9 bis 1E
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-2754
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bydgoszcz-Szwederowo (EPBY)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-06-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uszkodzone podwozie po przerwanym starcie za wyciągarką - twarde lądowanie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution