WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/3434

samolot (airplane)

AERO, AT-3 R100

Witanowice

2022-06-30

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
AERO, AT-3 R100
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-PBC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Witanowice
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-06-30
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
11:01
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Politechnika Śląska
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 30 czerwca 2022 r. pilot samolotu AT-3 R100 o znakach rozpoznawczych SP-PBC wykonywał trasowy lot szkolny w ramach szkolenia do licencji ATPL(A). Po około 1 godz. 40 min. od startu silnik samolotu wyłączył się, a próby uruchomienia go okazały się nieskuteczne. Pilot został zmuszony do lądowania w pagórkowatym terenie przygodnym. Podczas lądowania ze stokiem samolot uderzył w miedzę, w wyniku czego został poważnie uszkodzony. Pilot nie odniósł obrażeń.

On 30 June 2022, the pilot of an AT-3 R100 aircraft, registration marks SP-PBC, was performing an en-route flight as part of his ATPL(A) training. After about 1 hour 40 min. from take-off, the engine stopped in flight and attempts to restart it were unsuccessful. The pilot was forced to land in a random hilly terrain. During the landing down to the slope, the plane hit the local land elevation sustaining a substantial damage. The pilot was not injured.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution