WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/3820

szybowiec (glider)

PZL-Bielsko, SZD-51-1

Rapy Dylańskie / Biłgoraj

2022-07-15

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-Bielsko, SZD-51-1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3437
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rapy Dylańskie / Biłgoraj
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-07-15
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dnia 15 lipca 2022 r. z lotniska w Zamościu (EPZA) Do przelotu szybowcowego wystartował licencjonowany pilot na szybowcu SZD-51 Junior. Po około 3 godz. lotu, kiedy szybowiec znalazł się na wysokości około 280 m (podane w raporcie wysokości są AGL) nad lasem szybowiec wleciał w słabe noszenie (1 m/s), jednak po wykonaniu okrążenia pilot nie próbował go wycentrować, lecz wykonał przeskok pod chmurę CU, gdzie spodziewał się znaleźć lepsze noszenie. Na wysokości około 120 m wykonał okrążenie, jednak nie znalazł komina termicznego i musiał lądować w terenie przygodnym. Pilot wykonał lądowanie z tylnym wiatrem, który wiał z prędkością 27 km/h. Na prostej do lądowania wg zapisu GPS szybowiec względem ziemi leciał z prędkością około 130 km/h. Przyziemienie miało miejsce poza połową pola. Szybowiec na końcu pola wtoczył się do lasu i zderzył się z drzewem. W trakcie zdarzenia pilot nie odniósł żadnych obrażeń ciała. W wyniku zderzenia szybowiec został poważnie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution