POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/3877

motoszybowiec (motor glider)

HB-23/2400

Lądowisko, Szymanów (EPWS)

2022-07-16

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
motoszybowiec (motor glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
HB-23/2400
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-0097
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lądowisko, Szymanów (EPWS)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-07-16
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uszkodzenie podwozia podczas twardego lądowania.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution