WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/4313

szybowiec (glider)

SZD-48-3 Jantar Std. 3

Osek - Rokycany

2022-08-02

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-48-3 Jantar Std. 3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-6200
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Osek - Rokycany
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-08-02
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
-
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Czech
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

2 sierpnia 2022 r. doszło do wypadku szybowca SZD-48-3 „Jantar Std. 3”. Szybowiec, w trakcie wykonywania zakrętu na małej wysokości, wszedł w korkociąg, w którym zderzył się pod ostrym kątem z drogą dojazdową do autostrady, jednocześnie uderzając w tył znajdującego się na drodze samochodu osobowego. Pasażerowie pojazdu nie odnieśli żadnych obrażeń. W wyniku zdarzenia pilot poniósł śmierć, a szybowiec został zniszczony.

On 2 August 2022, the AAII was notified of an air accident of the glider SZD-48-3. Glider entered a spin during the right turn and fell at a sharp angle on road No. II/232 between the municipalities Rokycany and Osek. During the fall, the glider hit the rear part of a vehicle driving on the said road with the left half of its wing. The vehicle passengers did not suffer any injuries, but the glider pilot was killed. The glider was destroyed.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution
-