WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/5134

samolot (airplane)

SHORT-SC7 Skyvan

Glina / Piotrków Trybunalski (EPPT)

2022-09-03

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SHORT-SC7 Skyvan
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-HIP
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Glina / Piotrków Trybunalski (EPPT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-09-03
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
2250-5700
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dnia 3 września 2022 r. na lotnisku w Piotrkowie Trybunalskim (EPPT) odbywały się skoki spadochronowe z samolotu SKYVAN SC-7 organizowane przez SKYVAN SERVICE. W 12 wylocie w tym dniu, po zrzuceniu skoczków samolot zaczął się zniżać do lądowania. Po wyjściu na prostą do lądowania pilot zgłosił, że pozostało mu półtorej minuty do progu pasa startowego 03. Kierujący lotami wydał zgodę na lądowanie, którą pilot potwierdził. Około godziny 14:16 (LMT) samolot przeszedł na wznoszenie, następnie wyhamował i zmieniając kierunek lotu, przeszedł do lotu nurkowego i zderzył się z ziemią w pobliżu lotniska. W wyniku zderzenia pilot i pasażerka ponieśli śmierć na miejscu, a samolot został całkowicie zniszczony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-