POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/5340

samolot (airplane)

Cessna, 152

Kraków Pobiednik (EPKP)

2022-09-11

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cessna, 152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-REL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Kraków Pobiednik (EPKP)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-09-11
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
PPL(A) / CPL(A)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

Loty po kręgu z niesprawną radiostacją - zbliżenie w trakcie lądowania i wzoszenia.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution