WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/5555

spadochron (parachute)

PD, Lightning 193 PS

EPPT (Longinówka)

2022-09-23

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
spadochron (parachute)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PD, Lightning 193 PS
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
EPPT (Longinówka)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-09-23
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 23 września 2022 r. grupa 16 skoczków plus operator kamery wykonywała skok z wysokości 4000 m w celu zbudowania formacji na otwartych spadochronach. Oddzielenie skoczków od samolotu i otwarcie spadochronów odbyło się prawidłowo. W czasie budowy zaplanowanej formacji doszło do splątania się dwóch skoczków. Skoczek numer 1 został zaplątany w czaszę spadochronu skoczka numer 2. Czasza spadochronu skoczka numer 1 pozostała otwarta, jednak weszła w obroty i w takiej konfiguracji skoczkowie zderzyli się z ziemią. Miejsce zderzenia było w okolicy miejscowości Longinówka około 3 kilometry od lotniska Piotrków Trybunalski.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-