WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/6194

spadochron (parachute)

BD-71R

Chrcynno (EPNC)

2022-10-20

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
spadochron (parachute)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
BD-71R
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Chrcynno (EPNC)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-10-20
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
AIR-POL
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 20 października 2022 r. dwóch skoczków spadochronowych wykonywało skoki testowe spadochronów desantowych przed ich certyfikacją. Skoki wykonywane były z dodatkowym obciążeniem (zasobnik około 80 kg). W trakcie skoku z wysokości 1100 m skoczek, który uległ wypadkowi, poprawnie otworzył spadochron i prawidłowo opadał przez około 1,5 min. Następnie, zgodnie z programem wykonania skoku testowego, opuścił na linie dystansowej zasobnik z obciążeniem. Po następnych 30 s lotu, będąc na wysokości około 100 m, skoczek odczepił zasobnik i w tym samym momencie nastąpiło odczepienie czaszy głównej spadochronu. Czasza po odczepieniu od uprzęży poprzez system RSL i taśmę Collinsa – zainicjowała otwarcie pokrowca spadochronu zapasowego. Czasza spadochronu zapasowego rozpoczęła napełnianie, lecz z powodu zbyt małej wysokości nie zdążyła napełnić się całkowicie. Skoczek w pozycji pionowej z dużą prędkością spadł na ziemię, odnosząc poważne obrażenia ciała. Następnie śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution