WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/6396

samolot (airplane)

Tomark, Viper SD-4 RTC

Leszno (EPLS)

2022-10-29

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Tomark, Viper SD-4 RTC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-DMT
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Leszno (EPLS)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-10-29
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Noble Wings Academy
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Oddanie drążka od siebie po przyziemieniu skutkujące kangurem potrójnym, utrata kontroli przy odejściu na drugi krąg, przepadnięcie i zderzenie z ziemią.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution