WYPADEK (ACCIDENT) - 2022/6569

samolot ULM (ultralight airplane)

TL-3000 Sirius

Ustarbowo / Wejherowo

2022-11-11

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot ULM (ultralight airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TL-3000 Sirius
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-UUA 92
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Ustarbowo / Wejherowo
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-11-11
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 11 listopada 2022 r. pilot samolotu ultralekkiego TL-3000 „Sirius”, mając na pokładzie pasażera, wykonywał loty z lądowiska niezgłoszonego do ewidencji lądowisk ULC, położonego w okolicy Wejherowa. W dwóch pierwszych lotach pilot musiał nieplanowo lądować ze względu na wzrastające gwałtownie i ponad dopuszczalne wartości wskazania temperatury płynu w instalacji chłodzenia silnika. Pomimo sygnalizacji usterki, pilot zdecydował się na trzeci lot, połączony z odlotem od lądowiska. System kontroli silnika po raz kolejny wskazał szybki wzrost temperatury płynu chłodzącego, wobec czego pilot zawrócił do miejsca startu. Po ok. 2 minutach lotu silnik wyłączył się. Pilot awaryjnie lądował w terenie przygodnym. W wyniku twardego lądowania z trawersem samolot został poważnie uszkodzony. Zarówno pilot jak i pasażer nie odnieśli obrażeń.[PL]

On the day of 11 November 2022 the pilot and his passenger on ultralight aeroplane TL- 000 „Sirius” were performing flights from a place not listed in the register of airstrips, near Wejherowo. In the first two flights the pilot had to make immediate unplanned landings due to the temperature of the fluid in the engine cooling system rising rapidly and above permissible values. Despite the failure indications, the pilot decided on a third take-off and flew away from the landing site. The engine control system, once again, indicated a rapid increase of the coolant temperature, so the pilot turned back to the take-off place. About 2 minutes after the take-off, the engine stopped in flight. The pilot went for an emergency landing in a random terrain. The hard touchdown combined with a side skid caused substantial damage to the aircraft. The pilot and his passenger did not suffer any injuries.[ENG]

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution