POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/6680

samolot (airplane)

Diamond, DA40 - NG

Dęblin (EPDE)

2022-11-17

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Diamond, DA40 - NG
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-NHL
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Dęblin (EPDE)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-11-17
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
14:19
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
ACSL LAW Dęblin
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Lądowanie na drodze startowej bez wypuszczonego podwozia.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution