POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2022/7286

szybowiec (glider)

SZD-48-1 Jantar Std. 2

Bielsko-Biała Aleksandrowice (EPBA)

2022-12-28

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD-48-1 Jantar Std. 2
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3719
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bielsko-Biała Aleksandrowice (EPBA)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-12-28
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
15:22
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
PRYWATNY
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 28 grudnia 2022 r., podczas zniżania po locie falowym, nastąpiło niespodziewane odłączenie się części osłony kabiny od szybowca. Osłona ta uderzyła w ogon, a następnie spadła na teren miasta Bielska-Białej. Osłonę odnaleziono, nie wystąpiły szkody na ziemi. Pilot kontynuował dolot do lotniska EPBA (Bielsko-Biała/Aleksandrowice) i bezpiecznie wylądował. Nie odniósł obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution