WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0005

śmigłowiec (helicopter)

Robinson R22

Lubin (EPLU)

2023-02-28

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Robinson R22
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-MAZ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lubin (EPLU)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-02-28
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
14:36
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
NISA AIR
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniach 27 i 28 lutego 2023 r., na lotnisku EPLU, odbywały się loty szkolne na śmigłowcu R22 BETA o znakach rozpoznawczych OK-MAZ. Około godziny 14:08 uczeń-pilot wystartował do lotu samodzielnego. Po około 28 minutach lotu, w końcowej fazie podejścia do lądowania, podczas wykonywania zawisu, na wysokości około 2 m AGL, doszło do utraty kontroli nad śmigłowcem. Przechylony i obracający się wokół osi pionowej śmigłowiec, uderzył łopatami wirnika głównego o ziemię, po czym zderzył się kadłubem z trawiastą częścią lotniska, a następnie przewrócił się na lewy bok. Uczeń-pilot doznał niewielkich obrażeń ciała i o własnych siłach opuścił kabinę śmigłowca. Śmigłowiec uległ poważnemu uszkodzeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution