WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0005

śmigłowiec (helicopter)

Robinson R22

Lubin (EPLU)

2023-02-28

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
śmigłowiec (helicopter)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Robinson R22
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
OK-MAZ
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Lubin (EPLU)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-02-28
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
14:36
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
NISA AIR spol. s.r.o.
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas zawisu doszło do obrotu śmigłowca w prawo, kilka razy o 360º wokół osi pionowej na wysokości około 1 metra. Pilot wychylił lewy orczyk do maksymalnego położenia. Śmigłowiec nie reagował, doszło do zderzenia łopat wirnika głównego o ziemię w wyniku czego została oderwana belka ogonowa od kadłuba. Śmigłowiec został poważnie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-