WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0008

balon (balloon)

Z-160

Bór / Nowy Targ

2023-03-19

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
balon (balloon)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Z-160
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-BOK
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Bór / Nowy Targ
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-03-19
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
14:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie przestawiania balonu z trzema pasażerkami w koszu po lądowaniu podmuch wiatru przesunął go w kierunku przeciwnym do lądowania i uniósł na niewielką wysokość. Następnie balon opadł uderzając o podłoże, a kosz się wywrócił. Dwie pasażerki doznały poważnych obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-