POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0011

szybowiec (glider)

PZL-Bielsko SZD-51-1 Junior

Teuge (EHTE) / Holandia

2022-05-17

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-Bielsko SZD-51-1 Junior
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
PH-876
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Teuge (EHTE) / Holandia
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-05-17
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Zweefvliegclub Teuge
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Holandii
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Odchylenie się szybowca podczas startu za wyciągarką w prawo. Szybowiec minął płot w niewielkiej odległości.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-