POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0011

szybowiec (glider)

PZL-Bielsko, SZD-51-1

Teuge (EHTE) / Holandia

2022-05-17

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-Bielsko, SZD-51-1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
PH-876
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Teuge (EHTE) / Holandia
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2022-05-17
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
-
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Zweefvliegclub Teuge
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
Komisja Holandii
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Odchylenie się szybowca podczas startu za wyciągarką w prawo. Szybowiec minął płot w niewielkiej odległości. 01.06.2023 r. - zakończenie badania zdarzenia Klub szybowcowy po przeanalizowaniu zdarzenia, doszedł do wniosku, że nałożenie się czynników bezwietrznej pogody oraz postępowania operatora wyciągarki (reguła tzw. „4 sekund”) skutkowało powolnym przyrostem prędkości szybowca na ciągu. Po starcie, szybowiec odchylił się (utracił kierunek) w prawo, a zredukowana odległość od ogrodzenia stanowiła sytuację zagrażającą bezpieczeństwu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution