POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0018

samolot (airplane)

TECNAM, P2008 JC

Poznań Ławica (EPPO)

2023-05-05

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P2008 JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-SMC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Poznań Ławica (EPPO)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-05-05
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
08:58
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Smart Aviation
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas wykonywania manewru Touch and Go w samodzielnym locie szkolnym pod nadzorem instruktora na lotnisku EPPO doszło do złamania przedniej stójki podwozia i uszkodzenia śmigła. Samolot został unieruchomiony na drodze startowej. Pilot nie doznał obrażeń i opuścił samolot o własnych siłach.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution