WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0021

szybowiec (glider)

SZD 48-3 Jantar Std. 3

Białystok / N53°07’43”; E023°07’12”

2023-05-11

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD 48-3 Jantar Std. 3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3263
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Białystok / N53°07’43”; E023°07’12”
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-05-11
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:57
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Białostocki
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 11 maja 2023 r. pilot szybowcowy zdecydował o wykonaniu przelotu po trasie o długości 117 km, która zawierała dwa punkty zwrotne. Start szybowcem SZD-48-3 „Jantar Std. 3” miał miejsce z lotniska EPBK, a lot odbywał się w warunkach termiki bezchmurnej i przebiegał normalnie. Przed osiągnięciem drugiego punktu zwrotnego, pilot rozpoczął dolot do lotniska EPBK. Gdy znalazł się nad miastem Białystok, w odległości około 3 km od lotniska stwierdził, że mała wysokosć nie pozwoli mu przelecieć nad miastem, ani nie umożliwi cofnięcia się poza jego granice – w stronę terenów nadających się do lądowania przygodnego. Pilot podjął próbę lądowania na parkingu samochodowym, na terenie dworca kolejowego. W trakcie podejścia do lądowania szybowiec zawadził skrzydłem o maszt odgromnika zbiornika do magazynowania paliwa. Obrócił się w powietrzu i spadł bezwładnie z wysokości kilkunastu metrów, zderzając się ze ścianą zbiornika, drzewem a następnie z ziemią. Pilot odniósł poważne obrażenia, ale zdołał samodzielnie opuścić kabinę szybowca. Szybowiec został poważnie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
Uchwała
Resolution