WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0021

szybowiec (glider)

SZD 48-3 Jantar Std. 3

Białystok / N53°07’43”; E023°07’12”

2023-05-11

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
SZD 48-3 Jantar Std. 3
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3263
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Białystok / N53°07’43”; E023°07’12”
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-05-11
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
13:57
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Białostocki
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
poważny (serious)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas lotu nawigacyjnego, z powodu niewystarczającej wysokości do dolotu do lotniska (w zasięgu wzroku), pilot podjął próbę lądowania w strefie przemysłowej miasta. Szybowiec uderzył w przeszkodę i spadł z kilku metrów na ziemię. Szybowiec został znacznie uszkodzony, a pilot z poważnymi obrażeniami został zabrany do szpitala.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-