WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0026

spadochron (parachute)

Sunrise Rigg. Innovation/WINGS W5

Elbląg

2023-06-10

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
spadochron (parachute)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Sunrise Rigg. Innovation/WINGS W5
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
-
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Elbląg
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-06-10
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
15:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
prywatny (private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zderzenie skoczka spadochronowego z ziemią na osiedlu mieszkaniowym w nieznanych okolicznościach. Po przybyciu służb ratunkowych i pomimo podjętej reanimacji skoczek z powodu odniesionych obrażeń zmarł.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-