POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0028

szybowiec (glider)

GROB G-102 Astir CS

Wilcze Laski (EPVL)

2023-06-18

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
GROB G-102 Astir CS
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
D-7375
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wilcze Laski (EPVL)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-06-18
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
17:22
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Koszaliński
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas jednego z pierwszych lotów na nowym typie szybowca jednomiejscowego, po prawidłowym wykonaniu czwartego zakrętu kręgu nadlotniskowego, uczeń-pilot (kobieta lat 47) ustaliła tor schodzenia do lądowania znacznie poniżej właściwej ścieżki podejścia. W locie na otwartych hamulcach aerodynamicznych szybko wytracała wysokość. Szybowiec znalazł się około 10÷20 m nad koronami drzew. Przy postępującym spadku prędkości, w odległości ok. 250 m przed progiem drogi startowej lądowiska, szybowiec osiadł na gęstym lesie, uszkadzając jedno ze skrzydeł. Uczeń nie odniosła obrażeń i przy asekuracji opuściła kabinę, schodząc na ziemię po drzewie. Szybowiec został opuszczony przy pomocy dźwigu.Pilot bez obrażeń, uszkodzenia szybowca w trakcie oceny.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution