POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0029

samolot (airplane)

CESSNA, 152

Grądy (EPGY)

2023-06-21

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
CESSNA, 152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-CKP
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Grądy (EPGY)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-06-21
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
09:13
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Targor Flight Club
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Pilot z licencją turystyczną wykonywał start do lotu trasowego zgodnie ze złożonym planem lotu. Prawdopodobnie fazę rotacji rozpoczął ze zbyt małą prędkością. Skutkowało to osiągnięciem krytycznego kąta natarcia, przepadnięciem i zderzeniem z pasem startowym. Po czterech pogłębiających się odbiciach nastąpiło uszkodzenie przedniej stójki podwozia i zatrzymanie samolotu około 200 metrów przed końcem pasa. Pilot bez obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-