WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0031

samolot (airplane)

PIPER, PA-34 Seneca

Grądy (EPGY)

2023-06-25

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PIPER, PA-34 Seneca
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-TFC
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Grądy (EPGY)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-06-25
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
17:10
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Targor Flight Club
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas wykonywania ćwiczenia: Loty po kręgu nadlotniskowym na opanowanie procedur awaryjnych z jednym silnikiem niepracującym, na prostej do lądowania instruktor zorientował się, że podwozie nie zostało wysunięte i podjął decyzję o odejściu na  drugi krąg. Podczas próby wznoszenia utracona została kontrola kierunkowa, a prędkość spadła poniżej VMC. Skutkowało to spadnięciem samolotu na ogrodzenie lotniska. Załoga bez obrażeń, samolot został zniszczony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-