POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0033

samolot (airplane)

TECNAM, P2008 JC

Wrocław-Szymanów (EPWS)

2023-06-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P2008 JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MGT
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wrocław-Szymanów (EPWS)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-06-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
12:17
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Wrocławski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas lądowania w trakcie przyziemienia nastąpiło urwanie przedniego koła i w następstwie tego uszkodzenie przedniej stójki i śmigła samolotu. Dobieg zakończył się na przednich osłonach silnika. Pilot opuścił samolot o własnych siłach, bez obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-