POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0033

samolot (airplane)

TECNAM, P2008 JC

Wrocław-Szymanów (EPWS)

2023-06-22

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
TECNAM, P2008 JC
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-MGT
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Wrocław-Szymanów (EPWS)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-06-22
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
12:17
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Wrocławski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu 22 czerwca 2023 r. o godz.15:001 pilot z licencją PPL(A) wystartowała na samolocie Tecnam P2008-JC z lotniska Szymanów (EPWS) w celu wykonania lotu nawigacyjnego po trasie. Według organizatorów lotu pilot o godz. 18:00 wykonała prawidłowe podejście do lądowania na pasie 14L, ale po przyziemieniu nastąpiło urwanie się przedniego koła i wyłamanie przedniej goleni podwozia. Uszkodzeniu uległo: przednia goleń podwozia, śmigło i dolne osłony silnika. Pilot opuściła samolot o własnych siłach, bez obrażeń.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution