INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0037

samolot (airplane)

CESSNA, 152

Rudniki (EPRU)

2023-06-29

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
CESSNA, 152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-FZY
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Rudniki (EPRU)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-06-29
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
16:01
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Częstochowski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Podczas startu w fazie wznoszenia na wysokości około 70 m AGL nastąpił znaczny spadek obrotów silnika. Pilot podjął decyzję o lądowaniu. Przyziemienie nastąpiło pod koniec części użytkowej pasa betonowego. Dobieg został zakończony w części nieużytkowej lotniska. Załoga nie odniosła obrażeń, samolot nie został uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution