WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0040

szybowiec (glider)

PZL-Bielsko SZD-24-4A Foka

Borsk

2023-07-07

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-Bielsko SZD-24-4A Foka
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-2418
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Borsk
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-07-07
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
10:30
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Prywatny (Private)
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
śmiertelny (fatal)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Po starcie za samochodem holującym po wyczepieniu na wysokości około 100-150 m szybowiec odchylił się od osi pasa i zderzył z drzewami, a następnie z ziemią. Pilot poniósł śmierć na miejscu. Szybowiec uległ całkowitemu zniszczeniu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-