POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0041

szybowiec (glider)

PZL-Bielsko, SZD-51-1

Podole / Lublin-Radawiec (EPLR)

2023-07-08

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
PZL-Bielsko, SZD-51-1
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-3506
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Podole / Lublin-Radawiec (EPLR)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-07-08
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
17:33
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Lubelski
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W trakcie drugiego lotu szkolnego uczeń-pilot z powodu utraty noszeń termicznych lądował w terenie przygodnym. Uczeń-pilot nie doznał żadnych obrażeń. Szybowiec został znacznie uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution