POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0043

balon (balloon)

Cameron Z340 HL

Małszyce / Golub Dobrzyń

2023-07-13

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
balon (balloon)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
Cameron Z340 HL
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SE-ZMS
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Małszyce / Golub Dobrzyń
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-07-13
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
21:16
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
DreamBalloon Holding ApS
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Zerwanie linii energetycznej przez balon na ogrzane powietrze podczas próby lądowania z pasażerami na pokładzie.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution