WYPADEK (ACCIDENT) - 2023-0044

szybowiec (glider)

ROLLADEN-SCHNEIDER, LS4

Ruszków Pierwszy / Koło

2023-07-14

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
szybowiec (glider)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
ROLLADEN-SCHNEIDER, LS4
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-4126
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Ruszków Pierwszy / Koło
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-07-14
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
15:10
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
WYPADEK (ACCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Poznański
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Uszkodzenie szybowca (popękana owiewka kabiny i złamany ogon) podczas lądowania w terenie przygodnym.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-