INCYDENT (INCIDENT) - 2023-0049

samolot (airplane)

CESSNA, 152

Nowy Targ (EPNT)

2023-07-12

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
CESSNA, 152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KER
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Nowy Targ (EPNT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-07-12
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
06:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
INCYDENT (INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Nowy Targ
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
otwarte (open)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

Dym, a następnie płomień podczas kolejnego uruchamiania silnika samolotu.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution
-