POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT) - 2023-0049

samolot (airplane)

CESSNA, 152

Nowy Targ (EPNT)

2023-07-12

Kategoria Statku Powietrznego
Aircraft Category
samolot (airplane)
Typ Statku Powietrznego
Aircraft Type
CESSNA, 152
Znaki Rozpoznawcze
Aircraft Registration Marks
SP-KER
Miejsce Zdarzenia
Occurrence Place
Nowy Targ (EPNT)
Data Zdarzenia
Occurrence Date
2023-07-12
Czas zdarzenia (LMT)
Occurrence Time (LMT)
06:00
Klasyfikacja Zdarzenia
Occurrence Class
POWAŻNY INCYDENT (SERIOUS INCIDENT)
Operator/Użytkownik Statku Powietrznego
Aircraft Operator/User
Aeroklub Nowy Targ
Masa Statku Powietrznego
MTOW
<2250
Poziom Obrażeń
Injury Level
brak (none)
Podmiot Badający
Investigation Authority
PKBWL
Status Badania
Investigation Status
zakończone (closed)
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
SAFETY RECOMMENDATIONS

-

STRESZCZENIE
SUMMARY

W dniu zdarzenia instruktor zaplanował dla ucznia-pilota samodzielny lot szkolny po trasie, z lądowaniem na obcym lotnisku. Ponieważ uczeń obawiał się problemów z uruchomieniem silnika samolotu, instruktor asystował mu podczas uruchamiania. Po dwóch nieudanych próbach, które zostały wykonane niezgodnie z Instrukcją użytkowania w locie, ale według procedury nakazanej przez instruktora, uczeń odmówił wykonania lotu. Podczas drugiej próby uruchomienia silnika pojawił się dym. Instruktor uznał pojawienie się dymu za zjawisko normalne i podjął dwie kolejne próby, następujące po sobie próby, z których każda była poprzedzoną czterokrotnym zastrzykiem paliwa oraz obszernymi ruchami przepustnicą, już po załączeniu rozrusznika. Podczas czwartej próby uruchomienia silnika, doszło do zapłonu oparów paliwa w przedziale silnikowym. Pojawił się dym i płomienie. Załoga opuściła kabinę i ugasiła pożar, za pomocą gaśnic. Nikt nie odniósł obrażeń, samolot został uszkodzony.

DOKUMENTY
RECORDS
Raport Wstępny
Preliminary Report
-
Oświadczenie Tymczasowe
Interim Statement
-
Raport Końcowy
Final Report
-
Uchwała
Resolution